**Rieta Aliredjo en Zinzi Stasse**

Met ondersteuning van Anne van Veen

Juli 2020

https://www.cityspheres.com

VOORWOORD


In maart zijn we gestart met een Verkenning Donut Deals. Wij zijn de Verkenning gestart met de volgende werkdefinitie:

Donut Deals zijn afspraken tussen lokale initiatieven, opgezet door bewoners of ondernemers in de buurt, om een wijk of buurt zowel op sociaal als duurzaam vlak een boost te geven. Een donut deal combineert minstens 1 ecologisch en 3 sociale thema’s uit het donut economie raamwerk. De initiatiefnemer is (kleinschalig en) buurtgericht en minimaal 2 partijen ondersteunen de deal.

De term Donut Deal is voor het eerst gehanteerd door Anne Stijkel. In de Groene Hub in Amsterdam Zuid-Oost zijn de eerste 3 Donut Deals van de grond gekomen: Smart Window Dressing, de QuickFix brigade en Groen Gas uit GFE.

Vervolgens heeft het begrip Donut Deals een plek gekregen in het Ma.ak akkoord. Als donut fans van het eerste uur en ondertekenaars van het Ma.ak akkoord hebben we besloten te verkennen hoe we verder kunnen werken in de stad aan de ambitie van “20 ‘Donut Deals’ in 5 jaar”.


"Hoe kan het model van de Donut een Amsterdamse Stadmaker eigenlijk ten goede komen? Dat was een vraag die me bezig hield" - Zinzi

"Het raamwerk van de donut economie voelt voor mij als thuis, ik ben geen enkel ander metafoor, kader of model tegengekomen die - voor mij - zo compleet aanvoelt, hier past alles in wat ik belangrijk vind." - Rieta

Met de Verkenning hebben we geprobeerd zo goed mogelijk een viertal kernvragen te beantwoorden binnen de periode die we ons gesteld hebben. Hierbij hebben we de volgende stappen gezet: